Tingimused

 1. Erisoovid

  1) Erivajadustega reisijate puhul vajame teavitust 3 päeva enne sõidu toimumist;
  2) Erisoovid menüüle saame arvestada kuni 3 päeva ette;
  3) Muid erisoove (marsruudid, seiklused jms.) kuni 2 nädalat enne sõidu toimumist

 2. Piletite / tellimusreisi / paketireisi tühistamised ja ettemaksete tagastamised

  1) Pileteid tagasi ei osteta. Piletid kehtivad 2 aastat. Pileteid võite võõrandada kolmandatele isikutele.
  2) Halva ilma tõttu ära jääv reis on käsitletav Force Majorena – Laevaettevõttest mitte oleneva põhjusena kus reis lükatakse edasi järgmistele graafikujärgsetele aegadele ning saate kasutada juba välja ostetud pileteid 2 aasta jooksul.
  3) Reisi aja muutmine (lisatasu 10 eur) lubatud kuni 5 päeva enne reisi toimumist (vabade kohtade olemasolul).
  4) Tühistamise kuupäev on päev, millal Ujukoma OÜ saab informatsiooni piletite / tellimusreisi / paketireisi broneeringu tühistamise kohta kirjalikult.
  5) Kui broneering tühistatakse 31 või enam päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile ettemaks 100%.
  6) Kui broneering tühistatakse vähem kui 30 päeva, kuid kuni 20 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile ettemaks vähendatuna 20% võrra.
  7) Kui broneering tühistatakse vähem kui 19 päeva, kuid kuni 7 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile ettemaks vähendatuna 40% võrra.
  8) Kui broneering tühistatakse vähem kui 6 päeva, kuid kuni 72 tundi enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile ettemaks vähendatuna 60% võrra.
  9) Kui broneering tühistatakse vähem kui 71 tundi, kuid kuni 24 tundi enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kliendile ettemaks vähendatuna 80% võrra.
  10)Kui broneering tühistatakse vähem kui 23 tundi enne teenuse kasutamist, siis kliendile ettemaksu ei tagastata.

 3. Ohutus laeval

  1) Alkoholi kaasavõtmine laeval tarbimiseks on keelatud. Suitsetamine laeval toimub ainult selleks ettenähtud kohtades. Tikkontsaga kingad ei ole merereisil soovitavad.
  2) Kõik laeval viibijad on kohustatud järgima ohutusnõudeid ja kapteni korraldusi. Omaalgatuslikud tegevused või eeskirjade eiramine toimuvad rangelt omal vastutusel ning võivad kaasa tuua laevareisilt eemaldamise. (Reisi maksumust ei kompenseerita.)
  3) Kaptenil on õigus sõiduplaani muuta vastavalt ilmastikuoludele ning muudele ettenägematutele asjaoludele, mis võivad mõjutada reisi ohutust. (Reisi maksumust ei kompenseerita.)
  4) Alla 12-aastased ei tohi laevareisil osaleda ilma täiskasvanud saatjata. Täiskasvanu on 18.a. Lastegrupil peab olema vähemalt 1 piletiga täiskasvanud saatja iga 10 lapse kohta.
  5) Tähelepanu! Meresõidul osalemine on vabatahtlik ning rangelt omal vastutusel.

 4. Hinnad

  Me teeme kõik endast oleneva, et hinnad meie ja meie partnerite avaldatud hinnakirjades oleksid korrektsed ja me püüame hoida hinnad muutumatutena. Siiski sõltuvalt üldisest majandusolukorrast on vahel vajadus hindu muuta, vastavalt odavamaks või kallimaks.
  1) Meil on õigus hinnakirja muuta igal ajal. Kui Te olete reisi tellinud, kuid ei ole veel tasunud, siis me garanteerime hinnakirja kehtivuse ühe kalendrikuu jooksul tellimuse esitamisest.
  2) Meie tooted on müügil erinevate agentide kaudu ning me ei saa alati kontrollida nendel kasutusel olevate hinnakirjade nimiväärtusi. Me jätame õiguse mitte aktsepteerida hinda, mis erineb meie kodulehel avaldatud hinnast.
  3) Sõiduhinnale võivad lisanduda sadamamaksud sõltuvalt konkreetsest külalissadamast. Asjakohane teavitus toimub alati enne reisi väljumist.

 5. Piletid

  1) Väljastame arve, mis ongi Teie e-piletiks teie poolt näidatud e-maili aadressile (vt. “Isiku andmed”).
  2) Tellimuse esitamine ja tellimuse eest täielik või osaline tasumine on käsitletav lepingu sõlmimisena teenuse osutaja ja kliendi vahel.

 6. Vastutus

  1) Teenuse osutaja vastutus on sätestatud mereveo eeskirjade ja 1974 Ateena konventsiooni ning selle lisadega.
  2) Teenuse osutaja ei vastuta reisija isiklike asjade ja varade eest juhul, kui need ei ole antud teenuse osutajale vastutavale hoiule.

 7. Isikuandmete kaitse

  1) Isikuandmed, mida kogutakse Teie tellimuse töötlemiseks on rangelt ettevõttesiseseks kasutamiseks.
  2) Kui Te olete andnud selleks nõusoleku, on meil õigus teie kontaktandmeid kasutada uudiskirja postitamiseks.
  3) Kinnitame, et teie isikuandmeid ei väljastata kolmandatele isikutele muul otstarbel kui ainult tellimuse täitmiseks.
  4) Teie finantsandmeid ei säilitata meie serverites.

Kui Teil on täiendavaid küsimusi, palun võtke meiega ühendust!